Untitled

DANA KLEINERT

– dizajnérka a riaditeľka Slovak Fashion Council. V portfóliu SFC sú lokálne a medzinárodné aktivity na podporu fungujúceho módneho ekosystému podporujúceho ekonomickú, kultúrnu i sociálnu oblasť – odborné konferencie, vzdelávacie a mentoringové aktivity či charitatívne projekty.

Dana Kleinert je odborníčka na špecifické politiky kreatívneho biznisu. Spoluvytvára mestotvorné projekty a verejné priestory s presahom do všetkých vrstiev spoločnosti. Záleží jej na zodpovednej a kvalitnej tvorbe mesta a príležitostí pre jej obyvateľov.

 

 


 

Transparentný účet