Prečo ja?

Ľudia + priestor = mesto.

Ľudia a priestor sú podstatou mesta.
Ľudia, ich potreby a bezpečnosť, kvalita ich života v priestore a čase sú pre mňa prioritou v kandidatúre na mestskú poslankyňu za Staré Mesto a miestnu poslankyňu v Starom Meste (volebný obvod č. 5).

Máme plán a máme tím.

Som rodená Staromešťanka, Staré Mesto mám úprimne rada, poznám ho, chcem a viem ho spraviť lepším. Moju veľkú silu vnímam v spájaní dobrých myšlienok, ľudí a nadšenia pre mesto, v ktorom žijeme. Myslím si, že Staré Mesto má na viac a spoločne to môžeme dokázať.

 

Starému Mestu pomáham kvalitatívne rásť rôznymi projektami už mnoho rokov. Veľa projektov je vlastných, ale prirodzene a rada pomáham aj iným komunitám.


Plán Bratislava

Vyše 2 roky som spolupracovala aj na odbornom dokumente Plán Bratislava – návod na lepšie mesto. Je nás vyše 80 odborníkov a stále sa pridávajú ďalší. Po vydaní knihy prišiel čas ho realizovať.
Celý plán si môžete prečítať zdarma na http://planbratislava.sk

 

 

Bratislava Fashion Map

Mesto potrebuje pomôcť s oživením, šikovní a poctiví ľudia potrebujú vietor do krídel. Chceme do mesta prilákať a udržať jeho obyvateľov ako aj návštevníkov, ktorých zámerne voláme “dočasní obyvatelia”.  Chceme mesto, kam radi chodia ľudia, ktorým ono ponúkne príjemný pocit, kvalitný verejný priestor a jedinečný zážitok. Na mape sú autentické a lokálne obchodíky, dizajnéri, galérie, gastroscéna, kníhkupectvo, ale aj praktické informácie o kultúrnych a dizajnérskych akciách v regióne Bratislavy. Printová mapa zahŕňa výsekom najmä Staré Mesto, mapu však práve preklápame do mobilnej aplikácie tiež prístupnej zdarma. Našim hlavným partnerom je už druhý rok Bratislavský samosprávny kraj.

 

Šafko

40 rokov zanedbané Šafko, ktoré si okrem bezdomovcov nikto nevšímal, ožilo ľuďmi, galériami, lokálnym dizajnom a kávou. Ľudia tancovali pod korunami stromov, sadili kvety a bylinky do sudových kvetináčov, opravovali si vzájomne bicykle, robili komorné koncerty, či čítačky pod holým nebom. Financované bolo zdola, občianskymi aktivistami. Aj tí bezdomovci dostali prostredníctvom spolupráce s OZ Vagus prácu. Šafko získalo cenu za architektúru CE-ZA-AR 2015 udelenú medzinárodnou porotou v kategórii exteriér a bolo zaradené do Ročenky architektúry. Vzbudilo dosiaľ nebývalú diskusiu o verejných priestoroch mesta.

Šafko mohlo byť leadrom v príklade spolupráce na úrovni občanov a mestskej samosprávy, keby sa ho nové vedenie Starého Mesta koncom roku 2014 nerozhodlo s odbornou nekompetentnosťou  zrušiť.

 

 

Kontakt

Multikultúrne centrum Kontakt prinieslo do Starého Mesta absolútne nový typ miesta,  ktoré ponúka priestor všetkým generáciám a celej skladbe ľudí. Priestor dostali aktivity rôznych komunít, občianske či politické diskusie, kultúrne aktivity, začínajúci umelci, ambasády, školy.

Udržateľnosť bola nastavená kvalitným, ale pritom “normálnym” jedlom či kávou a nápojmi v otvorenej kuchyni, kde každý návštevník presne videl, čo kuchári chystajú. Súčasťou boli aj spoločné prípravy jedál. Kontakt sa dostal do celosvetového užšieho finále Restaurant and Bar Awards.

V jeho úvodnom roku 2013 sme intervenciou mobilného detského ihriska – hracej skrinky prerobenej z malého lodného kontajnera upozornili na akútny nedostatok ihrísk pre deti v Starom Meste. Okolité škôlky, ale aj široká verejnosť, sa k nám chodili denne hrávať. Aj toto spôsobilo aspoň minimálny nárast iných detských mobiliárov v Starom Meste, aj keď stále ich kvalita a počet nie je dostačujúci.

V roku 2018 prišiel však čas posunúť sa ďalej.

 

 

Naše mesto 2013
V rámci projektu Naše mesto 2013 (a aj v ďalších rokoch)  sme sadili na zanedbaných miestach v Starom Meste vistérie, brečtany, kvety ale aj paradajky do kvetináčov, ktoré sme vyrobili zo sudov. Aj dnes nájdete tieto sudy ako pomocný mobiliár aj pred Starou Tržnicou, ktorej “vznik”  pre verejnosť sme od začiatku aktívne podporovali a vzápätí sme pomáhali aj na rekonštrukcii.

 

NEW YORK TIMES A DANA KLEINERT

Keď písali o Bratislave, “vypichli” práve môj dizajnérsky obchod na Ventúrskej  /neskôr Panskej/ ulici. /2005-2013/ Spustilo to vlnu záujmu o lokálny dizajn a ukazuje dôležitosť autentických obchodíkov, služieb a aktivít v Starom Meste. Moje štúdio navštívil aj sir Ben Kingsley, ktorý odchádzal nadšený s pocitom autentického a príjemného zážitku. Poskytla som kvalitné a dlhodobé  pracovné miesta aj stáže a dodnes som v kontakte s ľuďmi, ktorí sa u mňa učili a pracovali.

 

Slovak Fashion Council
V roku 2011 sme založili profesijnú organizáciu SLOVAK FASHION COUNCIL, ktorú stále vediem. Od počiatku sme partnermi s Vysokou školou výtvarných umení, so Slovenským centrom dizajnu, Ministerstvom zahraničných vecí, slovenskej ambasády v Londýne, Ministerstvom kultúry a neskôr Fondom pre Umenie, kultúrnym centrom vo Viedni a ďalšími, ako aj zahraničnými organizáciami – napríklad British Fashion Council, British Council, MAD Brussels, Design Terminal, Vienna Fashion Week. Sú to desiatky a desiatky nami organizovaných aktivít, medzinárodných konferencíí, showroomov, vzdelávacích a mentoringových programov.

 

 

Letná akadémia módy

Letná Akadémia Módy je projekt, ktorý už má 4 roky a prešlo ňou už vyše 150 detí.
Jej podstatou je aj inklúzia nepočujúcich, ale aj inak hendikepovaných ľudí. Prostredníctvom tvorby kolekcie sa deti učia remeslám, rozširujú si obzory v povolaniach, vidia, že môžu byť grafici, filmári, fotografi, architekti, krajčíri, ekonómovia, IT špecialisti či žurnalisti, hendikep je ich výnimočnosťou. Móda je nástrojom na vzdelávanie v takmer všetkých odboroch. Nosná téma má vždy celospoločenský presah, deti učíme rozmýšľať v súvislostiach. Súčasťou akadémie je aj vzdelávanie o tvorbe verejných priestorov v meste ako aj ekologické témy.

 

 

Domov na mame
Domov na mame je charitatívny projekt, ktorý sme vymysleli spolu s ďalšími mamami pri rozmýšľaní, ako pomôcť trpiacim deťom a ich rodičom pri úteku pred vojnou. Ide o realizáciu – šitie -unifikovaného nosiča pre deti.  Odborne ho zastrešuje Slovak Fashion Council. Projekt poskytol prácu mnohým ľuďom na Slovensku, ušilo a distribuovalo sa vyše 2600 nosičov. V Starom Meste sme tiež spravili niekoľko projektov vo verejnom priestranstve, ktoré malými intervenciami menili priestor na príjemné miesto, aj keď vonku mrzne. Produkt ≠DomovNaMame sa stal finalistom Národnej ceny za dizajn 2017  v kategórii Dizajn s pridanou hodnotou.

 

Viac informácií o výbere z ďalším mojich projektov nájdete napríklad tu.

 

 

 

Myslím si, že je najvyšší čas spraviť Staré Mesto ešte lepším a krajším pre nás všetkých. Nadviazať na dobré veci, poučiť sa z nefungujúcich a roky zanedbávaných tém a priniesť kvalitu. Do spravovania úradu a jeho nakladania s verejnými zdrojmi, do starostlivosti o ľudí a priestoru, v ktorom žijeme.
Robím to preto, aby sme mali radi Staré Mesto, aby Staré Mesto malo rado nás.


Ak mi chcete pomôcť, sledujte ma na Facebooku, prečítajte si moje tézy a návrhy pre lepšie a Staré Mesto. Budem Vám veľmi vďačná aj za finančnú podporu mojej kampane, aby sa moje návrhy dostali ku všetkým  Staromešťanom.
Ďakujem!